10 tháng 4, 2013

THỦ TỤC, TRÌNH TỰ KHẮC DẤU DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC, TRÌNH TỰ KHẮC DẤU DOANH NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp; công văn số 5891/C11(C13) ngày 31/12/2007 của Tổng Cục Cảnh sát nhân dân hướng dẫn thực hiện bãi bỏ Giấy phép khắc dấu doanh nghiệp; các công văn số 1869/C13(P3) ngày 17/12/2007; số 1356/C13(P3), ngày 27/08/2009 của C13-Bộ Công an; Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn thủ tục và trình tự khắc dấu như sau:
1/- Thủ tục hồ sơ cần để tiến hành khắc dấu, nhận dấu: 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư­), Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện (sau đây gọi chung là giấy đăng ký kinh doanh). Trường hợp xin đổi lại dấu do hỏng, mòn, méo… thì chỉ cần đơn xin đổi lại dấu.
- Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp xuất trình CMND hoặc có Giấy giới thiệu và xuất trình CMND của người được ủy quyền đi khắc và nhận dấu.
2/- Trình tự tiến hành của người đi khắc dấu, nhận con dấu:
2.1. Đối với các trường hợp không phải xin “Giấy phép khắc dấu” (Doanh nghiệp đ­ược cấp mới Giấy đăng ký kinh doanh; Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh dẫn tới thay đổi con dấu):Doanh nghiệp tự liên hệ khắc dấu và lấy giấy hẹn trả dấu của cơ sở khắc dấu.
2.2. Đối với các trường hợp phải xin phép khắc dấu: Doanh nghiệp khắc lại con dấu do bị mất, khắc đổi con dấu do bị hỏng, biến dạng..., khắc thêm con dấu thứ hai: Doanh nghiệp mang hồ sơ khắc dấu đến gặp cán bộ phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tại Tổ công tác một cửa liên thông tại UBND tỉnh để xin cấp “Giấy phép khắc dấu”; tự liên hệ với cơ sở khắc dấu để khắc dấu, lấy giấy hẹn trả dấu của cơ sở khắc dấu.
2.3. Cơ sở sử dụng con dấu: căn cứ Giấy hẹn của cơ sở khắc dấu, người đi nhận con dấu gặp cán bộ Công an tại Tổ công tác một cử liên thông tại UBND tỉnh để nhận dấu và "Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu".Trường hợp khắc dấu không phải xin phép thì người đến nhận dấu và nộp hồ sơ khắc dấu theo quy định.
3/- Thời gian trả dấu và "Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu":
Sáng nhận dấu của các cơ sở khắc dấu chuyển đến Tổ công tác một cửa liên thông tại UBND tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan Công an tiến hành thủ tục đăng ký và trả con dấu,Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho Doanh nghiệp sử dụng con dấu vào buổi chiều cùng ngày./