21 tháng 4, 2013

Tại sao khắc dấu không lên top

 Tại sao khắc dấu không lên top?

Tại sao từ khóa khắc dấu không dấu không dấu ( Khac dau) của mình mãi mà không thấy lên nhỉ?
Các từ khóa liên quan đên khac dau ko dấu củng không lên vị trí cao được là sao?
Nhiều câu hỏi được đặt ra? Có Seo pro nào có nhiều kinh nghiệm cỏ thể tư vấn giúp mình cái này ?
Khac dau là từ khóa có độ cạnh tranh tương đối thấp mà mình đã cố gắng onpage tốt nhưng vẫn chưa đuổi kịp các anh chị ở trên? có phải wep mình còn mới và chưa có độ tin tưởng cao?
Mình muốn đi nhồi cho nó ít link xem sao nhưng lại sợ dính trưởng Spam của gu gồ nên lại thôi?
Anh chị nào có phương pháp Seo tốt chỉ cho em với.