20 tháng 4, 2013

Khắc dấu lăn

 Dịch vụ khắc dấu lăn

Bước tiếp sự thành công của dịch vụ khắc dấu  là dịch vụ khắc con dấu lăn của Minh Thành. Vừa qua Minh Thành Services đã có sự thành công khá lớn trong lĩnh vưc khắc dấu của mình trong đó dịch vụ khắc dấu lăn đã mang lại nhiều thành công lớn cho công ty. Với số lượng hợp đồng khắc dấu lăn cho công ty Sữa Ba Vì là 136 con dấu lăn. Chúng tôi đã bàn giao và thanh lý hợp đồng đúng thời hạn mà hợp đồng đưa ra là 20 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. Với sự hài lòng của Công ty Sữa Ba Vì về chất lượng con dấu và giá thành,chất lượng phục vụ uy tín. Đã mang lại nhiều lợi ích cho công ty hai bên.
Thật sự vui mừng hơn nữa là khi hoàn thành hợp đồng khắc dấu lăn đầu tiên Công ty Sữa Ba Vì tiếp tục hợp tác và sử dụng dịch vụ khắc dấu của công ty Minh Thành Services chúng tôi. Với hơn một trăm con dấu lăn tiếp theo chúng tôi đã ký kết hợp đồng với công ty Sữa Ba Vì.
Thật sự vui mừng.