12 tháng 4, 2013

Quản lý và sử dụng con dấu như thế nào?


Hỏi:
       Tôi và mấy người bạn đang làm thủ tục thành lập công ty. Sắp trở thành giám đốc một doanh nghiệp nên tôi rất muốn biết nếu vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu sẽ bị xử phạt như thế nào?
   
Trả lời: 
Việc quản lý và sử dụng con dấu phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Nếu vi phạm những quy định đó sẽ bị xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Theo quy định tại điều 15, Nghị định 150/2005/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì hành vi vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu sẽ bị xử phạt như sau:


1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mất giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu.


2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:


a) Khắc các loại con dấu mà không có giấy phép hoặc các giấy tờ khác theo quy định;


b) Sử dụng con dấu chưa đăng ký lưu chiểu mẫu hoặc chưa có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu;


c) Tự ý mang con dấu ra khỏi cơ quan, đơn vị mà không được phép của cấp có thẩm quyền;


d) Để mất con dấu đang sử dụng;


đ) Không khắc lại con dấu khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về đổi tên cơ quan, tổ chức hoặc thay đổi trụ sở cơ quan, tổ chức theo quy định;


e) Không khắc lại con dấu theo mẫu quy định;


g) Không nộp lại con dấu khi cơ quan, tổ chức tách, sát nhập, giải thể, phá sản hoặc thôi hoạt động;


h) Không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có liên quan trước khi sử dụng.


3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:


a) Không nộp lại con dấu hoặc không nộp con dấu theo đúng thời hạn khi có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền;


b) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ không có nội dung;


c) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ ký của cấp có thẩm quyền hoặc chữ ký của cấp không có thẩm quyền;


d) Không có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu.